O překladech textů do italštiny

Překlady textů obecně

Co jsou překlady textů:

 

Překlady textů jsou činností, u které dochází k převodu textu z jednoho jazyka do jazyka druhého. U tohoto převodu textu se zpravidla zhodnocují veškeré faktory potřebné pro úspěšný překlad, jakými jsou: znalost jazyka, znalost kontextu.

Co jsou překlady textů:

Překlady textů jsou činností, u které dochází k převodu textu z jednoho jazyka do jazyka druhého. U tohoto převodu textu se zpravidla zhodnocují veškeré faktory potřebné pro úspěšný překlad, jakými jsou: znalost jazyka, znalost kontextu.

Jak překládání textů probíhá:

Překládání probíhá na základě pochopení smyslu textu ve výchozím jazyce a jeho převodu do jazyka cílového. Toto provádí překladatel, který se na text a problematiku plně soustředí a vytváří tak překlad textu. Jaké existují texty: Podle jednoho dělení se texty dělí na texty odborné a texty všeobecné. V podstatě každý text, který nese ucelenou myšlenku zařaditelnou do nějakého kontextu, je odborným textem. Neodborným textem by byl pouze text nenesoucí v sobě žádné záchytné body potřebné k identifikaci a jeho zařazení. Tyto záchytné body vytváří lidské uskupení zvané společnost.

Kdo překlady textů vyhotovuje:

 

Překlady textů vyhotovuje překladatel italštiny, který ovládá překládaný i přeložený jazyk a chápe okolnosti textu – tedy zase kontext. Takový překladatel italštiny se ujme vašeho textu vaším úhlem pohledu a zkopíruje váš kontext a převede jej do vámi chtěného jazyka – tedy v tomto případě italštiny.

Kvalitní přeložený text:

Ano, kvalitní přeložený text  je text, který splňuje výše popsané normy: je správný z hlediska jazyka (který je úzusem vyjádřeným gramatickými pravidly) a splňuje normy z hlediska kontextu (tedy úzusem daného oboru – například technika, právo).

Texty do italštiny:

Texty do italštiny vznikají překladem textu z českého jazyka. Smysl výchozího textu se shoduje se smyslem textu cílového a výsledné sdělení se neliší od toho původního – s rozdílem jazyka, který je jiný.

Texty z italštiny:

Naopak texty do češtiny vznikají překladem textu z italského jazyka. Smysl výchozího textu se opět shoduje se smyslem textu cílového a výsledné sdělení se neliší od toho původního – s rozdílem jazyka, který je jiný.

Texty do italštiny z jiného jazyka:

Překlad textu z cizího jazyka do jiného cizího jazyka – v tomto případě mimo češtinu je poměrně náročnou disciplínou, ve které musí znát český překladatel výborně oba nabízené jazyky. Ideálnějším případem je, když text do italštiny například z angličtiny překládá italská rodilá mluvčí – což je přesně naší dominantou.

Překladatelská agentura:

Překladatelská agentura je institucí soukromého charakteru, která přijímá texty k překladu od externích subjektů a za úplatu tyto texty nechává přeložit většinou externím překladatelem. U takového překladu textu se překladatel s klientem (externím subjektem) neznají a většinou spolu ani nekomunikují.

Překladatel textů:

 

Překladatel textů je naopak osobou, která se zcela objektivně věnuje pouze překládání textů a to bez ohledu na to, zda-li přijímá překlad od překladatelské agentury, nebo přímo od klienta.

Kvalifikace překladatele textů:

Překladatel textů je osobou kvalifikovanou k překladu textů. Takovou kvalifikací se rozumí soubor vlastností překladatele textů, které ve výsledku umožňují překladateli ujmout se samostatně překladu a dovést jej do zdárného konce.

Význam překladu textu:

Ano, význam překladů a textů obecně je skutečně veliký. Žijeme ve společnosti, ve které sdělovanost informace prostřednictvím textu nebo překládaného textu je opravdu vysoká. Proto je důležité, aby texty, které společnost používá, byly správně věcně – tedy kontextově, a správně také gramaticky – tedy po stránce pravidel. Z tohoto vyplývá, že neméně správný musí být i text, který vzniknul překladem – tedy například překladem z/do italštiny.

 

Překlady italština

O překladech textů do italštiny.

Co jsou překlady textů:

Překlady textů jsou činností, u které dochází k převodu textu z jednoho jazyka do jazyka druhého. U tohoto převodu textu se zpravidla zhodnocují veškeré faktory potřebné pro úspěšný překlad, jakými jsou: znalost jazyka, znalost kontextu.

Jak překládání textů probíhá:

Překládání probíhá na základě pochopení smyslu textu ve výchozím jazyce a jeho převodu do jazyka cílového. Toto provádí překladatel, který se na text a problematiku plně soustředí a vytváří tak překlad textu. Jaké existují texty: Podle jednoho dělení se texty dělí na texty odborné a texty všeobecné. V podstatě každý text, který nese ucelenou myšlenku zařaditelnou do nějakého kontextu, je odborným textem. Neodborným textem by byl pouze text nenesoucí v sobě žádné záchytné body potřebné k identifikaci a jeho zařazení. Tyto záchytné body vytváří lidské uskupení zvané společnost.

Kdo překlady textů vyhotovuje:

Překlady textů vyhotovuje překladatel italštiny, který ovládá překládaný i přeložený jazyk a chápe okolnosti textu – tedy zase kontext. Takový překladatel italštiny se ujme vašeho textu vaším úhlem pohledu a zkopíruje váš kontext a převede jej do vámi chtěného jazyka – tedy v tomto případě italštiny.

Kvalitní přeložený text:

Ano, kvalitní přeložený text je text, který splňuje výše popsané normy: je správný z hlediska jazyka (který je úzusem vyjádřeným gramatickými pravidly) a splňuje normy z hlediska kontextu (tedy úzusem daného oboru – například technika, právo).

Texty do italštiny:

Texty do italštiny vznikají překladem textu z českého jazyka. Smysl výchozího textu se shoduje se smyslem textu cílového a výsledné sdělení se neliší od toho původního – s rozdílem jazyka, který je jiný.

Texty z italštiny:

Naopak texty do češtiny vznikají překladem textu z italského jazyka. Smysl výchozího textu se opět shoduje se smyslem textu cílového a výsledné sdělení se neliší od toho původního – s rozdílem jazyka, který je jiný.

Texty do italštiny z jiného jazyka:

Překlad textu z cizího jazyka do jiného cizího jazyka – v tomto případě mimo češtinu je poměrně náročnou disciplínou, ve které musí znát český překladatel výborně oba nabízené jazyky. Ideálnějším případem je, když text do italštiny například z angličtiny překládá italská rodilá mluvčí – což je přesně naší dominantou.

Překladatelská agentura:

Překladatelská agentura je institucí soukromého charakteru, která přijímá texty k překladu od externích subjektů a za úplatu tyto texty nechává přeložit většinou externím překladatelem. U takového překladu textu se překladatel s klientem (externím subjektem) neznají a většinou spolu ani nekomunikují.

Překladatel textů:

Překladatel textů je naopak osobou, která se zcela objektivně věnuje pouze překládání textů a to bez ohledu na to, zda-li přijímá překlad od překladatelské agentury, nebo přímo od klienta.

Kvalifikace překladatele textů:

Překladatel textů je osobou kvalifikovanou k překladu textů. Takovou kvalifikací se rozumí soubor vlastností překladatele textů, které ve výsledku umožňují překladateli ujmout se samostatně překladu a dovést jej do zdárného konce.

Význam překladu textu:

Ano, význam překladů a textů obecně je skutečně veliký. Žijeme ve společnosti, ve které sdělovanost informace prostřednictvím textu nebo překládaného textu je opravdu vysoká. Proto je důležité, aby texty, které společnost používá, byly správně věcně – tedy kontextově, a správně také gramaticky – tedy po stránce pravidel. Z tohoto vyplývá, že neméně správný musí být i text, který vznikl překladem – tedy například překladem z/do italštiny.