překlady italštiny PRO FIRMY

běžné i ověřené překlady listin do italštiny pro živnostníky a firmy

Informace o překladech

k

Ing. Martina Donzello

Ceny překladů v případě větších objemů začínají na 300 Kč za normostranu –  normovanou stranu překladu z italštiny.

Rychlý kontakt na překladatele italštiny: +420 775 933 382 – firemní překlady italštiny Překlady – tzv. Firemní překladatelská agenda. Překlady písemných materiálů  technického a manuálového charakteru, překlady do tisku a pro interní použití, až po překlad e-mailové korespondence.

Žádáte-li

Překlad italské obchodní korespondence a dopisů. Nejrychlejší překlady obchodní korespondence na trhu. Italská obchodní korespondence. Veškeré překlady projdou korekturou rodilým mluvčím. 

g

Jako soudní tlumočník

Rychlý kontakt na překladatele z/do italštiny: +420 775 933 382   překlady do italštiny, překlady z italského jazyka; Firemní překlady manuálů: Kompletní vypracování dokumentací z italštiny za paušální ceny; Překlady bezpečnostních norem; Překlady montážních listů a instrukcí pro techniky; Revizní zprávy ISO; certifikace; Bezpečnostní listy pro chemický průmysl;Překlady výrobních postupů z italského jazyka;

Překlady digitalizovaných softwarů pro výrobu a zpracování materiálu. Tištěné materiály z italského jazyka vztahující se k technologii, procesy a výrobu. Překladatelé italštiny pro firemní překlady.

Martina Donzello,

Přímý kontakt na překladatele italštiny. Italsko-český slovníček pojmů: Firma – Ditta; Překlad – Traduzione; Trh – Mercato; Profesionální – Professionale; Samozřejmě – Naturalmente;  Expresní překlady Praha Překlad italština

Martina Donzello,

Firemní překlady italštiny ve velkém.

Ing. Martina Donzello- soudní tlumočník jazyka italského, tel: 775 933 382

Překlad krátké účetní závěrky z/do italského jazyka lze realizovat v termínu do 24 h.

Překlady z/do italštiny jsou určeny všem firmám operujícím na českém i zahraničním trhu, které jakkoliv využívají či již využívali služeb překladatelské agentury, či soukromého překladatele italštiny. Objednání překladu z/do italštiny pro firmy.

Překlady – tzv. firemní překladatelská agenda

Překlady písemných materiálů technického a manuálového charakteru, překlady do tisku a pro interní použití, až po překlad interní či externí korespondence.

Překlad italské obchodní korespondence do 15 minut od zadání dopisu. Nejrychlejší překlady obchodní korespondence na trhu. Italská obchodní korespondence od italské rodilé mluvčí.

 

Rychlý kontakt na překladatele z/do italštiny: +420 775 933 382 – překlady do italštiny, překlady z italského jazyka;

Firemní překlady manuálů: Kompletní vypracování dokumentací z italštiny za smluvní ceny; Překlady bezpečnostních norem; Překlady montážních listů; a instrukcí pro techniky Revizní zprávy ISO certifikace Bezpečnostní listy chemický průmysl