Návod – ověřené překlady z/do italštiny

Návod – ověřené překlady z/do italštiny.

Jak postupovat v případě zadání vypracování ověřeného překladu – tel: 775 933 382 – Soudní tlumočnice informuje.

Dotaz, nebo objednání soudního tlumočníka italštiny.

Jak postupovat při ověřování listiny z nebo do italského jazyka:

1) Zaslat scan překládané listiny na adresu: info@prekladyitalstina.eu – tlumočnice vypracuje cenovou nabídku a sdělí termín vyhotovení 

2) Dostavit se s listinou k vyzvednutí překladu ve smluvený termín 

Mimopražští klienti:

1 )Zaslat scan překládané listiny na adresu: info@prekladyitalstina.eu – tlumočnice vypracuje cenovou nabídku a sdělí termín vyhotovení 

2) zaslat originál poštou tlumočnici

3) Tlumočnice doklad zašle zpět poštou na Vámi zadanou adresu 

 

Soudně ověřené, nebo-li překlady italštiny s kulatým razítkem v Praze– rychlý kontakt: +420 775 933 382

Překlad z kopie italské/české listiny – ověřená.

Překlad notářsky ověřené kopie vaší listiny. Text z této kopie je poté přeložen soudním tlumočníkem jazyka italského a tato je připojena k překladu společně s tzv. tlumočnickou doložkou.

To vše dohromady tvoří listinu Soudně ověřeného překladu, jejíž provedení si úřady mohou vyžádat a jejímž dodáním může klient zůstat bez starostí, že by nebyl jeho překlad jakýmkoliv úřadem akceptován.

Překlad z originálu italské/české listiny.

Překlad z originálu listiny, která má být Soudním tlumočníkem přeložena je nejjednodušší variantou pro vyřízení. Je-li si zákazník jist, že svůj originál nebude již pro jiný účel potřebovat.

Pozn.: u listin typu: maturitní vysvědčení, rodný list apod. – se doporučuje vyhotovit kopie, listina totiž zůstává poté částečně znehodnocena, nebo při jejím odevzdání úřadu – škole by klient přišel o její originál.

 

Ceny úkonů pro soudní překlad jazyka italského:

Cena znaleckého překladu z italštiny od 350 Kč – bez razítka;

Cena znaleckého překladu do italštiny od 350 Kč – bez razítka;

Cena ověřeného překladu z italštiny 400 Kč – s razítkem;

Cena ověřeného překladu do italštiny ok 400 Kč – s razítkem;

 

Ve všech případech se snažím klientům nabídnout rychlé vyřízení jejich překladu – i proto se na nás klienti stále obracejí. 

 

 

Překlad z originálu italské/české listiny.

Překlad z originálu listiny, která má být Soudním tlumočníkem přeložena je nejjednodušší variantou pro vyřízení. Je-li si zákazník jist, že svůj originál nebude již pro jiný účel potřebovat.

 

 

Ceny  překladů z / do jazyka italského:

Cena znaleckého překladu z italštiny od 350 Kč – bez razítka;

Cena znaleckého překladu do italštiny od 350 Kč – bez razítka;

Cena ověřeného překladu z italštiny od 400 Kč – s razítkem;

Cena ověřeného překladu do italštiny od 400 Kč – s razítkem; 

 

Ve všech případech se snažíme klientům nabídnout rychlé vyřízení jejich překladu – i proto se na nás klienti stále obracejí. Tým překladatelů italského jazyka.

 

Úřední překlad z/do italštiny

 

Úřední překlad do jazyka italského= Ověřený překlad do jazyka italského

 

Rychlý kontakt pro úřední překlad italského jazyka: 775 933 382

Ing. Martina Donzello– soudní tlumočník

 

Návod – ověřené překlady z/do italštiny.

Rychlý kontakt pro objednání překladu: info@prekladyitalstina.eu – tel: 775 933 382 (také whatsapp).